ENVOZ zwemdiploma

Zwemschool Waterval is aangesloten bij ENVOZ. ENVOZ is reeds 40 jaar aangesloten bij de International Federation of Swimming Teachers Associations (IFSTA). Deze organisatie geeft wereldwijd opleidingen aan zwemonderwijzers en geeft een complete lijn zwemdiploma’s uit via de Swimming Teachers Association in UK.

ENVOZ heeft ook een samenwerking met Zwem Onderwijs Nederland, waarmee het nieuwe Zwemsurvival ABC is ontwikkeld. Naast de normale eisen van het ABC zijn er survivalelementen in opgenomen, omdat wij vinden dat kinderen optimaal voorbereid dienen te zijn in ons waterrijke land. Survival geeft hen die zekerheid.

ENVOZ is aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, een organisatie waar bijna 300 opleidingsinstituten bij aangesloten zijn. Wij werken volgens de gedragsregels van de NRTO die elders op onze website staan vermeld.

Woord door Ron Verroen, Voorzitter Stichting ENVOZ, over de erkende ENVOZ Zwemdiploma’s:
“Al zolang er zwemdiploma’s bestaan, bestaan er ook misverstanden over de inhoud, de geldigheid en of ze wel of niet door de overheid erkend zijn. Er zijn verschillende soorten zwemdiploma’s op de Nederlandse markt. Er zijn zwemdiploma’s van particuliere zwemscholen, van gemeenten, NRZ en de Internationale zwemdiploma’s van de stichting ENVOZ, een stichting van de Nederlandse Vereniging van Zwembad-, sport- en recreatiemedewerkers. Eigenlijk kan iedereen een zwemdiploma uitgeven en die vrijheid is een groot goed!

Doelstelling van de stichting ENVOZ is om zo goedkoop mogelijk een zo breed mogelijk gedragen zwemdiploma in de markt te houden. Niet alleen voor Nederland, maar een zwemdiploma dat wordt gezwommen in vele landen van de wereld. De enige erkenning die deze diploma’s hebben is een erkenning van de Internationale Federatie van Swimming Teachers Association. Een organisatie die in meer dan 20 landen over de gehele wereld diploma’s levert. Dat wil zeggen dat in potentie er zo’n 500 miljoen mensen voor zo’n zwemdiploma kunnen afzwemmen.

Het is beslist niet zo dat de zwemdiploma’s van de NRZ of van de KNZB beter zijn dan welk ander zwemdiploma dan ook. Het argument dat wel eens wordt gebruikt is de gecommitteerde. Die komt langs en kijkt of alles goed gaat. Persoonlijk zie ik het als een motie van wantrouwen en onkunde naar de zeer kundige medewerkers van onze zwembaden. Zij zijn beroepsmatig bezig en hebben hun eigen verantwoordelijkheid. Het hele gedoe van die gecommitteerde stamt nog uit de tijd van de KNZB zwemdiploma’s. Gelukkig is dat historie en zijn de zwembaden nu professioneel bezig met hun producten. Ik ga er van uit dat ik na dit stuk nooit meer iets over door de overheid erkende zwemdiploma’s hoef te lezen.


Ron Verroen,
Voorzitter Stichting ENVOZ
Voorzitter NVZ